همه جوره های پوریایی


ازخداميخوام طناب دوستيمون هرروزپاره بشه تا با گره زدنش فاصلمون كمتربشه!

***

ابر يك بهانه است برف از آسمان خسته شده ،پاييز يك بهانه ا ست برگ از درخت خسته شده، نوشته من هم يك بهانه است دلم برات تنگ شده

***

ميبوسمت3 تايي،من وغم تنهايي،امان ازاين جدايي،دلتنگتم خدايي

***

بنويس نام مرادرکف دستت اي دوست تابه هنگام قنوتت نبري از يادم

***

`با`هيچ `با`ر`ا`ني` `رد` `پا`يت `از`كو`چه` `ها`ى` قلبم` پاك` `نخواهد شد``

***
ناپلئون ميگه: حرفي رو بزن که بتوني بنويسي. چيزي را بنويس که بتوني امضاء کني و چيزي را امضاء کن که بتوني پاش وايسي.خيلي مخلسيم. اينم امضاء

***

گاه گاهي بيادت غزلي ميخوانم تا نگويي که دلم غافل از آن عهدو وفاست. خوب رويان همه گر با دل من خوب شوند تو عزيزي و حساب دل من با تو جداست

***

روي باغ شانه هايت هر وقت اندوهي نشست در حمل بار غصه ات با شوغ شرکت مي کنم

***

به درد هم اگر خورديم قشنگ است. به شانه بار هم برديم قشنگ است.در اين دنيا که پايانش به مرگ است. براي هم اگر مرديم قشنگ است

***

بهترين لحظه ها وقتي است که بهترين ها بيادت باشند. بهترين نيستم ولي هميشه به يادتم

***

دل اگر بهر عزيزان نشود گاهي تنگ. نامش هرگز ننهم دل. که به آن گويم سنگ

***

20 رو ضربدر 777 کن دوباره در 13 ضرب کن هرچي در اومد تو هموني (جوابش خیلی باحاله)

***

گلها شايد بميرند. زمان شايد بايستد. تو شايد مرا فراموش کني. ولي من هرگز

***

مي نويسم بر غبار پنجره: زندگي مال منه, چون عزيزي مثل تو ياد منه

***

خاطرم نيست تو از باراني... يا که از نسل نسيم... هر چه هستي گذرا نيست هوايت, بويت... تو مرا ياد کني يا نکني, من به يادت هستم

***

رنج دوري, ياد ياران کار ماست, يک پيام هم حکم يک ديدار ماست

***

زنده باد آنکس که گاهي يادي از ما ميکند, از خجالت روي ما را غرق دريا ميکند

***

با معرفت ترين دوست شما کيست؟ الف) من    ب) گزينه الف       ج) الف و ب        د) همه موارد

***

من هفته پيش يه آزمون ورودي دادم, ميشه بري تو سايت ببيني قبول شدم يا نه؟ آدرس سايت: www.ghalbe-mehrabune-to.com

***
در سکوتي که دلت دست دعا باز نمود, ياد من باش که محتاج دعايم هنوز

*** AsRoma1927.blogfa.com ***

نوشته شده در دوشنبه ۳ آبان۱۳۸۹ساعت 0:43 توسط پوريا| |